Društvo posvet

Je neprofitno društvo katerega namen je svetovanje, pomoč in združevanje staršev pri zdravljenju kroničnih bolezni otrok in drugih motenj v razvoju. Člani so pripravljeni predvsem s svojim delom prispevati k razvoju, širiti in gojiti znanje med svojimi člani in v širši javnosti.

Cilji društva so ponuditi strokovno in čustveno pomoč staršem, z zavedanjem in sprejemanjem otroka kot takega, ne glede na njegovo bolezensko stanje.

Glavna dejavnost društva je:

  • svetovanje staršem pri zdravljenju kroničnih bolezni otrok.

Ostale dejavnosti društva so:

  • vodenje delavnic,
  • izobraževanje,
  • projektno vodenje,
  • sodelovanje,
  • povezovanje,
  • preventivna oskrba prizadetim,
  • čustvena opora prizadetim.

V društvo se, na podlagi pristopne izjave, lahko včlani vsak, ki izpolnjuje pogoj polnoletnosti.

 

Društvo POSVET
Šentvid pri Stični 44
1296 Šentvid pri stični

TRR: SI56 0204 1026 2650 779 pri NLB d.d.
Predsednica društva: Dragica Kozlevčar, dipl. delovna terapevtka, RNO terapevtka