02. 06. 2023

Ponovitev testiranja telesne pripravljenosti zaposlenih

6 mescev je hitro minilo.

V tednu od 29.5. do 2.6. je sledilo načrtovano ponovno testiranje telesne pripravljenosti zaposlenih.

Testiranci so dobili vpogled in informacijo o napredku. Trud je bil poplačan in pričakovano smo zabeležili boljše rezultate na vseh področjih.

Pogumno naprej.