Najem bazena

Pogoji najema

Pogoj za najem bazena je opravljena prva pomoč za reševalca iz vode za odgovorno osebo, ki je vseskozi prisotna pri aktivnostih, ki so predmet najema.
Pogoj izkažete z veljavno izkaznico Rdečega Križa. Pred začetkom aktivnosti najema je obvezen podpis pogodbe.

Osnovni podatki

Mere bazena: 10m x 7m.
Globina: 90 cm do 120 cm.
Temperatura vode: od 28 do 32 oC.
Zunanja in notranja ogrevana slačilnica.
Ločene sanitarije.
3 integrirani bazenski sušilci za lase.

Kopalniški red

Obratovalni čas

Od 8:00 do 20:30.
Bazen je namenjen otrokom v BOŠ od 8.20 do 18.30 (po urniku) in zunanjim najemnikom bazena v skladu s podpisano pogodbo.

Dejavnosti

V bazenu so dovoljene izključno vodene rekreacijske in terapevtske dejavnosti ob prisotnosti odgovorne strokovne osebe z veljavno izkaznico prve pomoči za reševalca iz vode.

Higienski red

 • Obuvalo, nogavice in vrhnja oblačila odložimo v zunanji garderobi (hodnik).
 • V bazenski del vstopamo bosi preko slačilnice, kjer se preoblečemo.
 • Obleko in osebne pripomočke zložimo v garderobne omarice.
 • Obvezno prhanje pred vstopom v bazen in po uporabi stranišča.
 • Pred vstopom v vodo si obvezno nadenemo plavalno kapo, ki jo imamo ves čas obiska. Vstop v bazensko vodo je dovoljen samo v kopalkah. Kopalne hlače niso dovoljene.
 • Na bazensko ploščad vstopamo preko bazenčka za dezinfekcijo nog.
 • V bazen vstopamo preko namenskih stopnic, ki so opremljena z ograjo.
 • Prepovedana uporaba bazena v primeru diareje.
 • Izogibajte se požiranju kopalne vode.
 • V vodo ne izkašljujte, izpihujte iz nosu, spirajte ust in ne izločajte urina ter blata.
 • Pri otrocih starosti manjše od 3 let je obvezna uporaba plavalne plenice.
 • Po končani vadbi se obvezno ponovno stuširamo.
 • Na bazensko ploščad je prepovedano vnašanje hrane in pijače razen vode v plastični embalaži.

Navodila za zagotovitev reda in varnosti

 • Upoštevajte navodila svojega zdravnika glede uporabe bazena.
 • Vstop udeležencem v bazenske prostore je dovoljen samo ob prisotnosti vaditelja ali terapevta.
 • Na kopališče ne smejo osebe, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi.
 • Kopalci morajo ravnati v skladu s kopališkim redom, kopališkimi znaki ter navodili in opozorili vaditeljev oz. terapevtov.
 • Kopalci se morajo kopati le na površinah, ki so namenjene kopanju in se ne smejo oddaljevati od bazenskega kompleksa.
 • Kopalci ne smejo uporabljati naprav in objektov na kopališču v nasprotju s predvideno uporabo oziroma tako, da ogrožajo druge kopalce ali sebe.
 • Kopalci morajo bazen ali druge kopališke naprave uporabljati ob upoštevanju svojih sposobnosti.
 • Vaditelj mora na zaprosilo nuditi pomoč starejšim kopalcem in funkcionalno oviranim osebam, ki se ne počutijo varne pri samostojnem vstopu in izstopu iz vode.
 • Največje predvideno število kopalcev je 15. Število kopalcev je enako številu obiskovalcev.