Šola zdravega načina življenja

Program zdravega načina življenja je namenjen otrokom in mladostnikom, ki imajo:

 • povečano telesno težo,
 • nezdrave prehranjevalne navade,
 • neustrezno zapolnjen prosti čas,
 • posledice prekomerne teže in nezdravih navad.

Kaj otroci pridobijo?

Otroci in mladostniki v skupinskih in individualnih obravnavah pri prehranskem svetovanju pridobijo teoretično znanje in praktično izkušnjo o zdravi varovalni prehrani. Spoznajo pomen pitja tekočin, pravilnega prehranskega ritma, ustrezna živila ter sestavo zdravega krožnika. Vodijo dnevnik zdrave prehrane in se seznanijo s posledicami debelosti.

Prelepa narava, ki obkroža bolnišnico, je idealna za rekreacijo in vodeno vadbo. V primeru slabšega vremena se gibalne aktivnosti odvijajo v telovadnici in bazenu. Otroci in mladostniki se učijo pomena rednega gibanja za ohranjanje zdravja in zniževanja telesne teže.

Tim psihologinj, delovnih terapevtk in psihoterapevtke poskrbi tudi, da bi vsi dobili pravo mero samozavesti, samozaupanja, ter dobrih komunikacijskih in socialnih veščin.

Pomembno vlogo pri spreminjanju navad v domačem okolju imajo starši oziroma skrbniki. Zanje multidisciplinarni tim pripravi sklop predavanj in praktičnih delavnic, kjer dobijo tako teoretična, kot tudi praktična navodila o pomenu zdrave prehrane, gibanja, spreminjanja navad v domačem okolju in psihološki podpori.

V času hospitalizacije so otroci in mladostniki pod zdravniškim nadzorom in obiskujejo bolnišnično šolo.

Prednosti programa

Prednost našega programa je kontinuirno spremljanje in kontroliranje uspešnosti programa s kontrolnimi pregledi in individualnim svetovanjem do dve leti.

Debelost v otroški dobi močno poveča tveganje za srčno žilne zaplete, sladkorno bolezen, bolezni jeter, spremembe na gibalnem aparatu, depresijo, motnje menstrualnega ciklusa in težave pri načrtovanju potomstva in nenazadnje tako spremenjeni procesi v telesu močno pospešijo biološko uro,  zato je nujno zgodnje odkrivanje posledic debelosti v telesu. Tekom obravnave pri vsakem otroku opravimo meritve, laboratorijske in ultrazvočne preiskave tarčnih organov, na katerih se kažejo posledice prekomerne prehranjenosti in debelosti:

 1. Določanje glukoze v serumu na tešče, določanje glikoziliranega hemoglobina in oralno glukozni tolerančni test za opredelitev inzulinske rezistence ali predstopnje sladkorne bolezni tipa 2. Test opravljamo pri vseh otrocih, ki imajo telesno težo nad 95. percentilo.
 2. Hemogram in sedimentacija.
 3. Lipidogram in hepatogram.
 4. Merjenje pljučnih funkcij.
 5. Glede na anamnezo in status še določanje ščitničnih in spolnih hormonov.
 6. Presejalni UZ pregled ščitnice in jeter.
 7. Merjenje profila krvnega tlaka.
 8. Nočno poligrafijo pri otrocih z ITM nad 99. percentilo ali anamnezo smrčanja.
 9. Spirometrija.
 10. Rockportov test hoje, ki je pokazatelj otrokove splošne aerobne vzdržljivosti.
 11. Merjenje mišične moči z dinamometrom.
 12. Določanje telesne sestave z bioimpendačno tehtnico Inbody 770, ki ima 98 % korelacijo z denzimetrijo.

V večini primerov so patološko spremenjeni izvidi pri otrocih prehodni in se vrednosti normalizirajo ob uspešnem znižanju telesne teže. V primeru patoloških odstopanjih, ki zahtevajo obravnavo drugih specialistov, otroke in mladostnike ustrezno napotimo v terciarni center (endokrinolog, pulmolog, kardiolog, nefrolog, ginekolog, psihiater,…)

Za čas bivanja so otroci vključeni v osnovnošolsko izobraževanje.

Uspešnost programa

Pomembno zmanjšan delež telesne maščobe.

Povečana splošna telesna pripravljenost.

Povečana motivacija za aktivno preživljanje prostega časa.

Več kot polovica otrok je po končanem programu uspešnih pri zniževanju telesne teže tudi v domačem okolju.

Skoraj vsi v domači prehrani zmanjšajo uporabo maščob in sladkorja.

Kontakti

Zdravnik:
Informacije o zdravstvenem stanju bolnikov dobite od ponedeljka do petka od 13.30 – 14.30 ure.

Psihosocialna služba:

vesna.kosir@bos-sentvid.si