Strokovno izobraževanje

Za strokovno javnost – za zdravstvene delavce in sodelavce

BOŠ je akreditirana ustanova za opravljanje sekundariata in specializacije iz pediatrije (začetni in nadaljevalni sklop).
Prav tako smo učna baza za opravljanje pripravništva iz področij:
1. delovne terapije,
2. fizioterapije,
3. psihologije,
4. dietetike – prehranskega svetovanja,
5. srednje zdravstvene izobrazbe (srednja medicinska sestra, zdravstveni tehnik),
6. visoke zdravstvene izobrazbe diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik) – v pridobivanju.