Program lulanja in kakanja

V program Šole lulanja so vključeni otroci z enurezo, ki ob dopolnjenem petem letu starosti še niso vzpostavili kontrole nad močenjem ali pa so to kontrolo izgubili potem, ko so v preteklosti že vzpostavili suhost.

V program Šole kakanja so vključeni otroci z motnjo odvajanja, ki ob dopolnjenem četrtem letu starosti še niso vzpostavili kontrole nad odvajanjem oziroma so to kontrolo izgubili, po tem ko so jo v preteklosti že vzpostavili (z ali brez obstipacije) ali pa odvajajo blato na  družbeno neprimernem mestu.

Šola lulanja

poteka delno individualno, delno v skupini z ostalimi otroki s podobnimi težavami. Program izvaja multidisciplinaren tim in vključuje prehransko svetovanje, delovno terapevtsko obravnavo, fizioterapijo in psihološko ali psihoterapevtsko obravnavo.

Intervence združujejo kombinacijo vzpostavljanja režima pitja tekočin skozi dan, krepitve mišic medeničnega dna in vedenjskih tehnik s sprostitvijo čustvene napetosti otroka, krepitvijo samozaupanja in po potrebi vzpostavljanje ugodnega družinskega okolja.

V kolikor gre za kompleksnejšo sliko problema, je pomembna podrobnejša diagnostična ocena otrokovih razvojnih značilnosti, čustvenega in vedenjskega funkcioniranja, družinske dinamike, socialnih, bioloških ter situacijskih dejavnikov.

Šola kakanja

poteka delno individualno, delno v skupini z ostalimi otroki s podobnimi težavami. Program izvaja multidisciplinaren tim in vključuje psihološko ali psihoterapevtsko obravnavo, prehransko svetovanje, delovno terapevtsko obravnavo in fizioterapijo.

Intervence združujejo kombinacijo uporabe odvajal, urejene prehrane, zadostne količine zaužite tekočine in zadostno telesno aktivnost z nekaterimi vedenjskimi tehnikami (vzpostavljanje rutine), destigmatizacijo odvajanja, sprostitvijo čustvene napetosti otroka, krepitvijo samozaupanja in po potrebi vzpostavljanje ugodnega družinskega okolja.

V kolikor gre za kompleksnejšo sliko problema, je pomembna podrobnejša diagnostična ocena otrokovih razvojnih značilnosti, čustvenega in vedenjskega funkcioniranja, družinske dinamike, socialnih, bioloških ter situacijskih dejavnikov.

Za čas bivanja so otroci vključeni v osnovnošolsko izobraževanje.

Predstavitvena zloženka

Kontakti

Zdravnik:
Informacije o zdravstvenem stanju bolnikov dobite od ponedeljka do petka od 13.30 – 14.30 ure.

Psihosocialna služba:

vesna.kosir@bos-sentvid.si