Osnovni podatki

Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični
Šentvid pri Stični 44
1296 Šentvid pri Stični
tel: 01 788 74 50
e-pošta: info@bos-sentvid.si

Vodstvo:
direktorica: Tanja Smrekar, mag. posl. in ekon. ved
vodja strokovnega sveta: dr. Irena Štucin Gantar, dr. med., spec. pediatrije
pom. direktorice za zdr. nego: Natalija Nataša Plečnik, mag. vzg. in men. v zdr.

Matična številka: 5053650
ID številka za DDV: SI 59445475
TRR: 01100-6030277021