Strnjena razvojno nevrološka obravnava

V strnjeno razvojno nevrološko obravnavo so vključeni otroci z različnimi nevrološkimi okvarami. Program obsega:

  • nevrofizioterapijo
  • hidroterapijo
  • delovno terapijo
  • logopedsko obravnavo

Obravnave so individualno prilagojene otroku glede na njegove zmožnosti, funkcionalno stanje in trenutno stopnjo psihomotoričnega razvoja. Osnova za delo je timski pristop, ki omogoča celostno obravnavo otroka.

Glede na potrebe otroka in staršev se v program vključi tudi psihologinja in prehranska svetovalka.

Predstavitvena zloženka

Kontakti

Zdravnik:
Informacije o zdravstvenem stanju bolnikov dobite od ponedeljka do petka od 13.30 – 14.30 ure.

Psihosocialna služba:

vesna.kosir@bos-sentvid.si