Podaljšano bolnišnično zdravljenje

Naša ustanova nudi bolnišnično oskrbo za otroke do 19. leta starosti  s kompleksnimi zdravstvenimi težavami.

Sprejem otrok

v našo bolnišnico iz oddelkov intenzivne nege in terapije oziroma drugih oddelkov bolnišnic, ko je diagnostični proces zaključen, starši pa se še niso priučili vseh veščin za nego otroka na domu (menjava traheostome, aspiracije, potreba po stalnem nadzoru,…).

Sprejemamo tudi otroke od doma, kadar se njihova kronična bolezen poslabša ali je potreben sprejem otroka s kompleksnimi zdravstvenimi težavami, ko družina potrebuje začasno pomoč (dopust, bolezen staršev,…).

Oskrba otrok

Pri oskrbi otrok sodelujemo zdravniki pediatri, medicinske sestre, respiratorni terapevti, nevrofizioterapevti, delovni terapevti, psihologi, logoped in prehranski svetovalec. Otrokom nudimo zdravstveno oskrbo 24 ur na dan, 365 dni v letu.

Na oddelku zdravimo in rehabilitiramo otroke:

  • s traheostomo
  • z gastrostomo
  • s kronično ventilacijo
  • z nevromišičnimi boleznimi
  • z epileptično ali encefalopatijo drugega vzroka
  • z genetskimi napakami
  • z boleznijo v paliativni oskrbi
  • z degenerativnimi obolenji
  • s posledicami prezgodnjega rojstva
  • drugimi vzroki, ki potrebujejo stalno oskrbo.

Na oddelku je možen stalni nadzor z monitorji življenjskih funkcij, plinska analize krvi, celotna hematološka, biokemična in hormonska diagnostika, mikrobiološke preiskave ter ultrazvočna diagnostika urgentnih stanj.

Kontakti

Zdravnik:
Informacije o zdravstvenem stanju bolnikov dobite od ponedeljka do petka od 13.30 – 14.30 ure.

Psihosocialna služba:

vesna.kosir@bos-sentvid.si