Zaposleni

Vodstvo

direktorica

Tanja Smrekar, mag. posl. in ekon. ved

01 788 74 54
tanja.smrekar@bos-sentvid.si

vodja strokovnega sveta

dr. Irena Štucin Gantar, dr. med., spec. pediatrije

01 788 74 61
irena.stucin-gantar@bos-sentvid.si

pomočnica direktorice za zdravstveno nego

Zdenka Koporec, dipl. med. sestra

01 788 74 74
zdenka.koporec@bos-sentvid.si

Uprava

Tanja Smrekar, mag. posl. in ekon. ved; 01 788 74 54, tanja.smrekar@bos-sentvid.si

Zdenka Koporec, dipl. med. sestra; 01 788 74 74, zdenka.koporec@bos-sentvid.si

Vlasta Hrovat, zdravstveni administrator; 01 788 74 50, vlasta.hrovat@bos-sentvid.si

Metka Degen, dipl. ekon., računovodstvo; 01 788 74 77, metka.degen@bos-sentvid.si

Katarina Volkar, poslovni sekretar, obračun plač; 01 788 74 83, katarina.volkar@bos-sentvid.si

Saša Marinčič, dipl. upr. org., strokovna sodelavka za (javna naročila, kakovost); 01 788 74 84, sasa.marincic@bos-sentvid.si

Manja Burdian, dipl. ekon. , strokovna sodelavka (javna naročila, kakovost, varno delo); 01 788 74 66, manja.burdian@bos-sentvid.si

Mateja Derganc Levstek, univ. dipl. org., strokovni sodelavec, 01 788 74 58, mateja.derganc-levstek@bos-sentvid.si

Janja Korevec Bregar, zdravstveni administrator, 01 788 74 60 , janja.korevec-bregar@bos-sentvid.si

 

Ambulanta

dr. Irena Štucin Gantar, dr. med., spec. pediatrije; 01 788 74 61, irena.stucin-gantar@bos-sentvid.si

Tatjana Gantar, dr. med.; 01 788 74 80, tatjana.gantar@bos-sentvid.si

Tina Kaparić Kersnik, dr. med., spec. pediatrije; 01 788 74 61, tina.kaparic-kersnik@bos-sentvid.si

Renata Hočevar, dipl. med. sestra; 01 788 74 73, ambulanta@bos-sentvid.si  (začasno odsotna)

Irena Nolimal, zdr. tehnik, srednja medicinska sestra v ambulanti; 01 788 74 73, ambulanta@bos-sentvid.si (začasno odsotna)

 

Razvojna ambulanta

Petra Mohar Bregar, dr. med., spec. pediatrije; petra.mohar-bregar@bos-sentvid.si (prisotna ponedeljke in četrtke)

Maruša Kurinčič, dr. med. spec. pediatrije; marusa.kurincic@bos-sentvid.si

Branka Genorio, dipl. babica (dipl.  med. sestra v razvojni ambulanti); 01 788 74 87, razvojna.amb@bos-sentvid.si

 

Fizioterapija

Blaž Repar, prof. športne vzgoje, vodja terapevtske enote; 01 788 74 71, blaz.repar@bos-sentvid.si

Saša Poglajen, magistrica kineziologije; 01 788 74 71, sasa.poglajen@bos-sentvid.si

 

Klara Černejšek, dipl. fiziot. s spec. znanji (Bobath terapevt); 01 788 74 55, klara.cernejsek@bos-sentvid.si (začasno odsotna)

Kim Rodošek, dipl. fiziot. s spec. znanji (Bobath terapevt); 01 788 74 55, kim.rodosek@bos-sentvid.si

Anja Hribar, dipl. fiziot. s spec. znanji (Bobath terapevt); 01 788 74 55, anja.hribar@bos-sentvid.si

Polonca Klinar, dipl. fiziot. s spec. znanji; 01 788 74 55, polonca.klinar@bos-sentvid.si

Neja Zajc, dipl. fiziot.; 01 788 74 55, neja.zajc@bos-sentvid.si

Ana Cimerman, dipl. fiziot. s spec. znanji (Bobath terapevt); 01 788 74 55, ana.cimerman@bos-sentvid.si (začasno odsotna)

Barbara Bizilj, dipl. fiziot.; 01 788 74 55, barbara.bizilj@bos-sentvid.si

Katja Črne, dipl. fiziot.; 01 788 74 55, katja.crne@bos-sentvid.si

 

Delovna terapija

Breda Zajc, dipl. delovna terapevtka s spec. znanji (Bobath terapevt); 01 788 74 59, breda.zajc@bos-sentvid.si

Dragica Kozlevčar, dipl. delovna terapevtka s spec. znanji (Bobath terapevt); 01 788 74 59, dragica.kozlevcar@bos-sentvid.si

Tatjana Lušina, dipl. delovna terapevtka; 01 788 74 59, tatjana.lusina@bos-sentvid.si

Alenka Štravs, dipl. delovna terapevtka; 01 788 74 59, alenka.stravs@bos-sentvid.si

Veronika Meke, dipl. delovna terapevtka; 01 788 74 59, veronika.meke@bos-sentvid.si

 

Psihosocialna služba

Košir Vesna, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije; 01 788 74 68, vesna.kosir@bos-sentvid.si

Tina Tivadar, mag. psih.; 01 788 74 68, tina.tivadar@bos-sentvid.si (začasno odsotna)

Živa Lesjak, psihoterapevtka; 01 788 74 63, ziva.lesjak@bos-sentvid.si

Lejla Košmrlj, mag. psih.; 040 368 978, lejla.kosmrlj@bos-sentvid.si

Lavra Koderman, mag. soc. dela (soc. delavec za delo z osebami s psih. motnjo); 031 312 663, lavra.koderman@bos-sentvid.si

 

Logoped

Barbara Berkovič, mag. prof. logop. in surdoped.; 01 788 74 65, barbara.berkovic@bos-sentvid.si

 

Dietetik

Barbara Zajc Tekavec, spec. klinične dietetike; 01 788 74 85, barbara.zajc-tekavec@bos-sentvid.si

Anita Vidmar, dipl. dietetik; 01 788 74 85, anita.vidmar@bos-sentvid.si (začasno odsotna)

 

Kuhinja

Marta Košir, inž. živilstva in prehrane, vodja kuhinje; 01 788 74 75, kuhinja@bos-sentvid.si (začasno odsotna)

Brigita Dremelj, inž. živil. in preh., namestnica vodje kuhinje; 01 788 74 75, kuhinja@bos-sentvid.si

 

Vzdrževanje

Tomaž Kastelic, vodja vzdrževalne službe; 01 788 74 76, tomaz.kastelic@bos-sentvid.si

Gašper Ljubič, vzdrževalec/voznik; 01 788 74 76, gasper.ljubic@bos-sentvid.si

Matjaž Kastelic, vzdrževalec/voznik; 01 788 74 76, matjaz.kastelic@bos-sentvid.si