Katalog informacij javnega značaja

Varstvo pacientovih pravic

Po Zakonu o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/08), je pristojna oseba za sprejem in prvo obravnavo morebitne kršitve pacientovih pravic

direktorica: Tanja Smrekar, mag. posl. in ekon. ved.

Za ustno zahtevo, podano na zapisnik, za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic je pristojna oseba dosegljiva na tel. št. 01/ 788 74 50 ter osebno v uradu v rednih uradnih urah, ki so od 7.00 – 15.00 od ponedeljka do petka. Zahteva se lahko poda tudi po elektronski pošti info@bos-sentvid.si, ter kadarkoli po pošti. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev pri izvajanju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je:

Duša Hlade Zore
ZASTOPNICA PACIENTOVIH PRAVIC
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ljubljana, Zaloška cesta 29
1000 Ljubljana
Tel. št.: 01 542 32 85
E-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si
Uradne ure: Ponedeljek od 08:00 – 15:00, Torek od 08:00 – 13:00

Robert Cer
ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ljubljana, Zaloška cesta 29
1000 Ljubljana
Tel. št.:01 542 32 85
E-pošta: robert.cer@nijz.si
Uradne ure: Sreda od 09:30 – 14:30, Četrtek od 14:00 – 19:00, Petek od 14:00 – 19:00

Marjan Sušelj
ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ljubljana, Zaloška cesta 29
1000 Ljubljana
Tel. št.:01 542 32 85
E-pošta: marjan.suselj@nijz.si
Uradne ure: Sreda od 14:30 – 19:30, Četrtek od 7:00 – 14:00

Zastopnik pacientovih pravic svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem oziroma kadar so kršene; pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev, opravlja poizvedbe pri izvajalcih zdravstvenih storitev. V okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po tem zakonu, daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in za korist pacienta za hitro in uspešno rešitev spora.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, kamor lahko posameznik  posreduje vprašanja, vezana na obdelavo osebnih podatkov upravljavca, je Agencija za pravo varstva osebnih in javnih podatkov, Ljubljana, e-naslov: info@apvp.si ali na tel. št. 031 460 244.

Informacije javnega značaja

Statut
Politika kakovosti
Izjava o zavezanosti k nenehnemu izboljševanju kakovosti in k izpolnjevanju veljavnih zahtev
Informacije posameznikom o obdelavi osebnih podatkov
Kazalniki kakovosti
Seznam oddanih evidenčnih naročil v letu 2020
Seznam oddanih evidenčnih naročil v letu 2019

Letna poročila

Letno poročilo 2023
Letno poročilo 2022
Letno poročilo 2021
Letno poročilo 2020
Letno poročilo 2019
Letno poročilo 2018

Letni načrti

Letni načrt 2024
Letni načrt 2023
Letni načrt 2022
Letni načrt 2021
Letni načrt 2020
Letni načrt 2019