Trening socialnih veščin

Dobro razvite socialne in komunikacijske veščine pomembno vplivajo na posameznikovo psihološko funkcioniranje. So orodje, ki posamezniku omogoča uspešen način komuniciranja, uravnavati čustva, razvijati samokontrolo, zadovoljiti lastne potrebe na sprejemljiv način in se ustrezno postaviti zase, vzpostaviti in ohranjati ustrezne odnose ter krepiti pozitivno samopodobo in samozaupanje.

 

Kdo so udeleženci treninga socialnih veščin?

Otroci in mladostniki zadnje triade osnovne šole, ki :

 • so bili prvotno vključeni v naš program Šole zdravega načina življenja, tekom hospitalizacije pa so bile prepoznane težave na področju socialnih veščin,
 • so bili s strani osebnega pediatra prepoznani kot otroci s težavami na področju socialnih odnosov in šibkostmi na področju socialnih veščin in/ali so že obravnavani v specialističnih ambulantah mentalnega zdravja (pedopsihiater, psiholog).

 

Potek treninga socialnih veščin:

Gre za 2-tedenski program, tekom katerega so otroci hospitalizirani v našem Centru. Delavnice potekajo vsakodnevno po dve šolski uri. Hospitalizacijo popestrimo z dodatnimi aktivnostmi, kot so filmoterapija, spoznavanje in izvajanje tehnik sproščanja, raznolike gibalne aktivnosti, tekom šolskega leta pa so hospitalizirani otroci vključeni tudi v bolnišnično šolo.

 

Namen treninga socialnih veščin:

 • razvijati in krepiti socialne veščine znotraj varnega okolja vrstnikov, ki jih nato prenesejo in posplošijo tudi v domače okolje,
 • ustvariti varno okolje, kjer se otroci in mladostniki počutijo sproščene, kar omogoča samorazkrivanje, raziskovanje svojih odnosov z drugimi in preko tega spoznavanje sebe,
 • srečanje z vrstniki, ki se soočajo podobnimi težavami, kar vpliva na razbremenitev in izmenjavo izkušenj,
 • trening komunikacijskih veščin,
 • učiti se sodelovanja, sprejemanja drugačnega mnenja, argumentirati lastno mnenje, ustrezno podajati povratne informacije, sprejemati kompromise,
 • prepoznavanje, ozaveščanje in izražanje čustev,
 • učenje konstruktivnega reševanja težav,
 • ovrednotenje vrstniških odnosov preko vzpostavljanja prijateljskih odnosov in načinov odzivanja na izzivanje,
 • krepitev pozitivnega samovrednotenja,
 • spoznavanje pomena in različnih načinov sprejemanja odločitev,
 • premagovanje strahu pred nastopanjem v skupini.

 

Dosedanji udeleženci so po koncu programa povedali:

»Delavnico bi priporočila, saj mi je pomagala pri reševanju problemov in prepoznavanju obvladovanju čustev. Bi prišla spet.«

»Delavnice so mi bile zanimive, zabavne, poučne. Všeč mi je bilo, da smo bili v skupini iskreni.«

»Všeč mi je bilo, da če nismo želeli česa povedati/komentirati, da nam ni bilo treba. Sama bi prišla nazaj na te delavnice. Všeč so mi bile igre, ki smo jih imeli vmes.«

»Veliko novega sem se naučila. Spoznala sem veliko novih, dobrih, zabavnih in prisrčnih ljudi.«

«Priporočam, ker se veliko novega naučiš o čustvih, drugih ljudeh, načinov sproščanja določenih čustev.«

»Prijetno je bilo. Lahko bi prišla še enkrat.«

Kontakti

Zdravnik:
Informacije o zdravstvenem stanju bolnikov dobite od ponedeljka do petka od 13.30 – 14.30 ure.

Psihosocialna služba:

vesna.kosir@bos-sentvid.si