Specialistična ambulantna dejavnost

V okviru specialistične ambulantne dejavnosti opravljamo

  • prve in kontrolne preglede otrok s prekomerno telesno težo. Na kontrolnih pregledih je možno opraviti tudi ponovitev laboratorijskih izvidov vključno z oralno glukoznim tolerančnim testom,
  • prve in kontrolne preglede za otroke vključene v program strnjene razvojno nevrološke obravnave,
  • ultrazvočna preiskava kolkov za dojenčke.

Kontakti

Zdravnik:
Informacije o zdravstvenem stanju bolnikov dobite od ponedeljka do petka od 13.30 – 14.30 ure.

Psihosocialna služba:

vesna.kosir@bos-sentvid.si