Samoplačniška zdravstvena dejavnost

Tržna dejavnost

Bolnišnica za otoke Šentvid pri Stični na podlagi 14. člena Statuta trži svoje proste kapacitete z opravljanjem storitev na podlagi sklenjenih pogodb z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami in s prodajo storitev na trgu.

Proste kapacitete, ki se nudijo na trgu glede na povpraševanje: 

 

  1. Trženje zdravstvenih storitev: 

Sobivanje staršev

Po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju imajo starši in skrbniki otrok do starosti 5,99 let pravico do plačanega  bivanja ob otroku v bolnišnici iz strani ZZZS. Nad starostjo 5,99 let pa se v BOŠ zagotavlja plačljivo bivanje ob hospitaliziranem otroku. 

Samoplačniške ambulantne storitve

Bolniki oz. uporabniki storitev, ki pridejo na prvi ali kontrolni pregled brez veljavne napotnice, so obravnavani kot samoplačniki. 

Samoplačniške zdravstvene obravnave

Izvajamo jih v obliki prvega in kontrolnega zdravniškega ali terapevtskega pregleda za področja, ki so tudi sicer dejavnost bolnišnice.

Diagnostika na specialni tehtnici InBody

Meritev telesne sestave z biompendačno tehtnico Inbody 770  s svetovanjem dietetika in fizioterapevta/kineziologa. 

Samoplačniška obravnava Podaljšanega bolnišničnega zdravljenja

Na oddelku Podaljšanega bolnišničnega zdravljenja je možno izvajati tudi samoplačniško obravnavo, ki se zaračuna na dan bivanja v bolnišnici.

 

  1. Trženje nezdravstvenih storitev v BOŠ

Prodaja obrokov hrane

Prodaja obrokov hrane je organizirana v povezavi s Centrom za socialno delo Grosuplje, ki izvaja prevoze prehrane starejšim občanom na dom. Možen pa je tudi osebni prevzem kosila za fizične osebe na naslovu bolnišnice. 

Najem bazena

BOŠ oddaja v najem bazen v času, ko v njem ne potekajo aktivnosti povezane z rednim programom. Najemnik, s katerim se sklene pogodba, zagotavlja usposobljenega reševalca iz vode.

 

Cenik storitev