Prader Willi sindrom

Otroci in mladostniki s Prader Willi sindromom so vključeni v krajšo skupinsko obravnavo (en ali dva tedna) večkrat letno. Obravnava je multidisciplinarna. Poleg medicinskih sester so vključeni delovni terapevti, fizioterapevti, logoped, prehranska svetovalka in psiholog.

Rekreacija

se izvaja bodisi v bazenu ali telovadnici, najraje z osvajanjem vseživljenjskega učenja v bližnji naravi in kulturno bogati okolici bolnišnice. Izkušene fizioterapevtke in profesor športne vzgoje pripravijo gibalne aktivnosti, ki so primerne njihovim potrebam in sposobnostim in s katerimi vplivajo na zniževanje telesne teže. Z ustreznimi vajami  poskrbijo za korekcijo drže, hoje.

Prehranska svetovalka

poskrbi za dnevno pet energetsko pravilno sestavljenih obrokov. Veliko pozornost posveča tudi delu s starši. Otroci in mladostniki spoznajo pomen gibanja za ohranjanje zdravja in zniževanja telesne teže, pomen pitja tekočin, pravilni prehranski ritem, živila z nizko energijsko in višjo hranilno vrednostjo, ter sestavo zdravega krožnika. Naučijo se voditi dnevnik prehrane.

Delovne terapevtke

jim pomagajo pri osamosvajanju na področju dnevnih aktivnosti, socialnih in komunikacijskih veščin. V prostem času, ki ga imajo, se posvečajo kreativnemu ustvarjanju, ter druženju ob različnih družabnih igrah.

Logopedska obravnava

zajema oceno govorno jezikovne komunikacije, ter vzdrževanje določenega nivoja le te na individualni ravni.

Psihološka obravnava

je usmerjena v krepitev specifičnih veščin in psihološko edukacijo staršev glede razumevanja in vodenja otrok s PW sindromom.

Kontakti

Zdravnik:
Informacije o zdravstvenem stanju bolnikov dobite od ponedeljka do petka od 13.30 – 14.30 ure.

Psihosocialna služba:

vesna.kosir@bos-sentvid.si