Program za otroke mladostnike s fibromialgijo

Fibromialgija je bolezen s kompleksno simptomatiko (mišično-skeletne bolečine, kronična utrujenost, težave s spanjem in težave na področju duševnega zdravja …), zato je obravnava otrok s fibromialgijo v naši ustanovi individualizirana in multidisciplinarna.

Otroci imajo v naši bolnišnici stalni zdravstveni nadzor, opravimo tudi potrebne laboratorijske preiskave in analizo spanja (izključevanje dihalnih premorov). Vključeni so v psihološko ali psihoterapevtsko obravnavo, v sklopu katere se učijo tehnik sproščanja in obvladovanja različnih stresnih situacij, vključeni so v fizioterapijo v telovadnici in bazenu, delovno terapijo ter so deležni individualnega prehranskega svetovanja. Ves čas obravnave so v procesu rednega osnovnošolskega programa, ki poteka v bolnišnici. V kolikor se tekom obravnave izkaže, da potrebujejo dodatno mnenje specialista, jih napotimo na ustrezen pregled ali bolnišnično obravnavo (npr. ortoped, psihiater).

Cilji obravnave so predvsem naslednji:

  • zmanjšanje bolečine
  • zmanjšanje vpliva bolečine na življenje posameznika s fibromialgijo,
  • razvijanje strategij za spoprijemanje s simptomi bolezni,
  • izboljšanje vsakodnevnega funkcioniranja otroka v svojem domačem okolju,
  • zmanjšanje socialne izolacije in odsotnosti od pouka,
  • iskanje virov pomoči v domačem okolju,
  • obravnava pridruženih težav na področju duševnega zdravja.

povezava do članka

Kontakti

Zdravnik:
Informacije o zdravstvenem stanju bolnikov dobite od ponedeljka do petka od 13.30 – 14.30 ure.

Psihosocialna služba:

vesna.kosir@bos-sentvid.si