Poslanstvo in vizija

Bolnišnica za otroke v Šentvidu pri Stični je zdravstvena ustanova, kjer se opravlja dejavnost rehabilitacije kronično bolnih otrok v starosti od 0 do 19 let in sicer za vsa bolezenska stanja.

Naš cilj je, poleg zdravljenja bolezni same, tudi priprava otroka na življenje s kronično boleznijo in ga pri tem opremiti s pozitivno samopodobo in samospoštovanjem. Poskrbljeno je tudi za osnovnošolsko izobraževanje. Ob vsem tem si otrok pridobi veščine usklajevanja bolezenskega stanja z obveznostmi.

V dejavnost so poleg medicinskega osebja, potrebnega za zdravljenje in nego, vključeni še fizioterapevti, delovni terapevti, dietetik, logoped, psihologinje in psihoterapevtka, ki so povezani s timskim delom za vsakega posameznega otroka. Skrbimo za stalno izobraževanje zaposlenih, da lahko otroku nudimo najboljše pogoje za njegov normalen razvoj, kljub zdravstvenim, fizičnim in psihičnim težavam.