Program mentalno zdravje

Program Mentalnega zdravja je namenjen otrokom in mladostnikom do 19. leta starosti z različnimi čustvenimi ali mešanimi čustveno-vedenjskimi težavami, ki se pogosto pojavijo v sklopu:

  • prilagoditvenih motenj na stresne/travmatske dogodke (izguba, smrt, ločitev staršev)
  • spoprijemanja s kronično boleznijo (sladkorna bolezen)
  • (ne)prepoznanih razvojnih motenj (avtizem, ADHD, intelektualne manjzmožnosti)
  • bivanja v neadekvatnem družinskem okolju

Obravnava

in trajanje le-te je individualno prilagojeno posameznikovim potrebam in njegovemu aktualnemu funkcioniranju ter vključuje tako individualne kot tudi skupinske aktivnosti z ostalimi otroki. Ker je otrok ali mladostnik v tem obdobju še pomembno povezan in vpet v širši družinski sistem, vzporedno poteka tudi intenzivno sodelovanje s starši v obliki psihoedukacije, svetovanja, nudenja podpore in terapevtskih intervenc.

Za čas bivanja so otroci vključeni v osnovnošolsko izobraževanje.

Kontakti

Zdravnik:
Informacije o zdravstvenem stanju bolnikov dobite od ponedeljka do petka od 13.30 – 14.30 ure.

Psihosocialna služba:

vesna.kosir@bos-sentvid.si