03. 04. 2020

Izvedba programa zdravljenja na daljavo

Glede na trenutno epidemiološko situacijo smo se v naši ustanovi odločili, da kljub temu izpeljemo obnovitveni teden programa Šola zdravega načina življenja, tokrat prvič na daljavo.

Terapije bodo potekale preko video in telefonskih povezav v živo, ki nam bodo v pomoč pri delu z otroki in njihovimi starši. Poizkušali se bomo individualno posvetiti vsakemu posamezniku posebej. Prvi pogovor bo opravljen s strani izbranih zdravnic, v  nadaljevanju pa bo delo potekalo multidisciplinarno skupinsko in individualno. Otroci in starši bodo deležni vodenih skupinskih gibalnih in socializacijskih aktivnost ter individualnega prehranskega svetovanja in pomoči pri organizacij in nadaljevanju programa v domačem okolju.

Izvedba prilagojenega programa je rešitev, ki se nam trenutno zdi razumna in smiselna. Morda bomo na ta način odkrili drugačne možnosti in oblike sodelovanja ter pomoči otrokom in staršem v domačem okolju.

Verjamemo, da bomo skupaj dosegli zastavljene cilje.