17. 01. 2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, Šentvid pri Stični objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnine z Občino Ivančna Gorica:

• nepremičnina parc. št. 34/2 k.o. 1809 – Šentvid, ID znak 1809 34/2 (ID 2934051).