26. 09. 2018

Potrditev investicije

Ministrstvo za zdravje je dne 19.9.2018 sprejelo Sklep o potrditvi investicije »Novogradnja objekta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični«, v skupni vrednosti 3.600.061,83 EUR.
Investicija obsega novogradnjo prostostoječega bolnišničnega objekta, v štirih etažah (klet, pritličje in dve nadstropji), z bruto etažno površino 3.079 m2, ki bo z veznim prehodom povezana s preostalimi obstoječimi objekti kompleksa CZBO Šentvid pri Stični.
Investicijo bosta financirala Ministrstvo za zdravje v višini 3.384.682,71 EUR in CZBO Šentvid pri Stični v višini 215.379,12 EUR.
Investicija bo doprinesla k rasti naše bolnišnice, v smeri kakovosti zdravstvene obravnave in nege. Novogradnja bo obogatila življenjski prostor našim malim bolnikom in izboljšala pogoje za strokovno delo zaposlenih. Bolnišnični objekt bo zgrajen v skladu s smernicami in standardi za gradnjo bolnišničnih prostorov.