10. 11. 2021

Preimenovanje naše bolnišnice

Vlada Republike Slovenije je 9. 11. 2021 sprejela Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični.

Skrajšano ime zavoda je BOŠ, za poslovanje s tujino pa se uporablja naziv Children’s hospital Šentvid pri Stični.

S tem odlokom se s preoblikovanjem javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični, ustanovi javni zdravstveni zavod Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični.

Poleg spremenjenega imena je pomembna tudi sprememba organizacije vodenja bolnišnice, ki bo sedaj dvotirna. Poleg direktorja bolnišnice bomo imeli še strokovnega direktorja.

Našo spletno stran lahko sedaj najdete na url naslovu https://www.bos-sentvid.si/.

Trenutno poteka prehodno obdobje vsebinskih posodobitev.

Logo