22. 06. 2021

Projekt COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije

Namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne osebne, varovalne, zaščitne in medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19.

Glavni cilj 

Glavni cilj operacije je ureditev in priprava delovnega okolja, primernega za obravnavo zdravljenja pacientov s COVID-19.


Drugi cilji

Cilji operacije so tudi prispevanje k zmanjševanju vpliva pandemije na celotno življenje in delovanje družbe in države, zagotavljanje učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije, zmanjšanje vpliva pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega izvajanja javno zdravstvenih preventivnih ukrepov, zagotavljanje učinkovitega in čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe, zagotavljanje normalnih pogojev za delo osebja in kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.

 

Finančna podpora

Prispevek Evropske unije iz pogodbe, ki je bila sklenjena s Centrom za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični,  znaša 34.383,00 EUR, vrednost celega projekta znaša 66.495.000,00 EUR. 

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:  www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.