17. 02. 2023

Strokovno srečanje Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic

V petek 17. februarja 2023 je v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični potekal izredni Zbor članov in strokovno srečanje Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic.

Glavni namen srečanja je bil, poleg izvolitve organov Zbora članov ter predsednika, oblikovanje končnega predloga za predstavnike Ministrstva za zdravje oz. Vlado RS v zvezi s plačami in položajem direktorjev v bolnišnicah.

V uvodu je direktorica Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični, Tanja Smrekar predstavila bolnišnico in njeno delovanje. Za predsednika Združenja direktorjev slovenskih bolnišnic je bil soglasno izvoljen mag. Radivoj Nardin, direktor Splošne bolnišnice Izola. V svojem nagovoru je  predstavil izhodišča ureditve plač in položaja direktorjev bolnišnic. V razpravi so člani podali svoja mnenja glede položaja direktorjev in oblikovali skupen predlog za predstavnike Ministrstva za zdravje oz. Vlado RS v zvezi s plačami in položajem direktorjev v bolnišnicah.

Po uradnem delu srečanja je sledil ogled bolnišnice in pogostitev. Večina od 25 članov je bila v naši bolnišnici prvič in zato tudi pozitivno presenečena nad dejavnostmi, ki jih izvajamo. Pohvalili so organizacijo srečanja in poudarili, da so se v našem okolju dobro počutili.