16. 03. 2021

Zaposlimo INŽENIRJA TEHNIČNIH STROK VI

Zaposlimo INŽENIRJA TEHNIČNIH STROK VI, z naslednjimi delovnimi nalogami:

– organizacija dela v prehranski enoti;
– samostojno pripravljanje hrane – zajtrkov, kosil, večerij in malic ob upoštevanju dietnih navodil;
– razdeljevanje hrane po tabletnem sistemu glede na dieto;
– pravočasno dostavljanje hrane na oddelke; po potrebi čiščenje delovnih naprav in površin;
– vzdrževanje reda in higiene v kuhinji;
– nadzor, korigiranje in izvajanje navodil HACCAP sistema;
– izvajanje nabavne dejavnost skladno z zakonom o javnem naročanju (ugotavljanje potreb, razpis, izbira dobaviteljev in upravljanje pogodb); vodenje dnevnih nabav;
– aktivno sodelovanje pri oblikovanju javnega razpisa za prehransko enoto;
– pripravlja osnovna sredstva in drobni inventar za letni popis – inventure ter predlaga nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja; priprava podatkov in analiz za vodstvo zavoda.

Delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas, s polnim delovnim časom, za dobo 12-ih mesecev- z možnostjo podaljšanja, s tri (3) mesečnim poskusnim delom. Prijave so možne do 24.3.2021 na e naslov: neza.vrhovec@czbo.si.

OGLAS JE POTEKEL.