22. 02. 2023

Ugotavljamo začetno stanje

Telesna višina, sestava telesa, moč, aerobna zmogljivost…